postup

Tvorba zahrady

 
 
postup

ahrada může být místem, kde bude poetika a barvitost přírody vytvářet kulisy rodinnému životu. Promyšlené koncepty pěstování rostlin sezónně rozšíří pestrost kuchyně i vůně domácnosti. Při návštěvě zahrady mohou přátelé obdivovat její výjimečnost i kolekci květin.

POSTUP

 • proces projektu začíná konzultací
 • každý projekt vzniká od komunikace a poznání lokality i okolí
 • zadání vydefinuje představy, požadavky a nastíní prostorové i finanční možnosti
 • stanovení cenové nabídky
 • po konzultaci podmínek a vizí přichází etapa hledání podoby studie
 • studie – design zahrnuje návrh rozvržení prostoru, vytipování využití zahrady, konkrétních možností a návrh výtvarného pojetí
 • I. konzultaci představuje základní kostru řešení s variantním pojetím
 • po domluvě studii doplňuji o vizualizace a pohledy budoucí podoby
 • po odsouhlasení studie je zpracován projekt obsahující osazovací plán, návrh stavebních úprav zahrady, jejich technické řešení, plán osvětlení zahrady, schéma zahradní závlahy
 • II. konzultace potvrdí postup a konkrétní řešení
 • projekt zahrady doplňuje přehled rostlin a materiálů
 • souběžně s návrhem i u jeho dokončení je celou dobu konzultován rozpočet, etapizace prací a budoucí, následná údržba zahrady
 • realizaci zahrady doprovází autorský dozor a následná kontrola rozvoje konceptu zahrady

Cena za návrh zahrady je stanovena podle velikosti zahrady, požadavků na řešení a možností.

Realizované zahrady jsou prezentovány v reference.

Názory, zkušenosti a postřehy Petr sdílí v blog.