profil

Tvorba zahrady

 
 

ahrada je venkovní pokoj umožňující rozšířit obytný prostor i aktivity člověka a pomáhá inspirovat k hlubšímu spojení s přírodou.Realizované zahrady jsou v galerii reference.

Názory, zkušenosti a postřehy Petr sdílí v tématech blog.


petr hodonický

VÝVOJ

Praxi v tvorbě zahrad Petr Hodonický začal již při studiu oboru Zahradní architektury v Lednici. Pro tvorbu s přírodním fenoménem jej podle jeho slov formovalo nejen citové vnímání přírody v dětství, v krajině Českého krasu, ale i výtvarné a fotografické zázemí rodiny. Úvod do praxe práce s rostlinami získal díky studiu Střední zahradnické školy v Mělníku. Po dokončení inženýrského studia v roce 2004 pokračoval prací v zahradní architektuře širokým spektrem projektů i různorodostí zadání.

V profilu prací jeho portfolia jsou zahrady různé velikosti a podoby, venkovské prostory, parky a hřbitovy, krajinářské úpravy, městské exteriéry, veřejné prostory i architektonické soutěže. Na většině projektů se podílel i při jejich realizaci, a získal tak zpětnou vazbu na proces zahradního designu. Za nejvýznamnější projekty považuje návrh zahrady v Babiččině údolí v Ratibořicích, tvorbu veřejných prostor na jižní Moravě, spolupráci na rekonstrukci parku na Slovanském ostrově v Praze nebo návrh parku v Libé a projekt zahrady pod Svatým kopečkem v Mikulově.

Souběžně s praktickou stránkou navrhování zahrad a veřejných prostor se Petr Hodonický věnoval doktorandskému studiu Zahradní a krajinářské architektury na Mendelově univerzitě v Brně. Studium obhájil doktorandskou prací na téma spojení zahrady a krajiny. Výzkum se zabýval vztahem lidských forem obydlí se zahradou a krajinou jako základní platformou a hodnotou. Nadále se věnuje výuce ateliérů i vedení bakalářských prací.

TVORBA A ČINNOST

 • Návrhy zahrad - design a projekty
 • Realizace zahrad
 • Produkce zahradních zákoutí a záhonů
 • Konzultace zahradní architektury
 • Autorský dozor a koordinace realizace zahrady
 • Inventarizace dřevin a návrh opatření i ošetření
 • Studie a projekty veřejných prostranství, návrhy a obnovy parků, městských prostorů i venkovských návsí
 • Interiérové rostliny
 • Květinové dekorace a výzdoba
 • Volná tvorba s přírodním mediemkras z Českého krasu

Ratibořice Zahradní dům Ratibořice

Deste Zahrada Villy d´Este

 

PŘÍSTUP

 • tvorba s věcným postojem i intuicí k přáním klientů
 • vytvoření vhodného, nadčasového nebo originálního zahradního designu i detailu, který podpoří svým výrazem prostor či zadání
 • citlivé spojení zahrady s místem kde se nachází, vnímání zřejmého i skrytého potenciálu lokality
 • smysl pro vytvoření příběhu zahrady
 • hledaní a nalézaní možností při využití materiálů i při realizace zahrad
 • udržitelnost a dosažitelná údržba zahrady i ekonomickou racionalitu
 • preference řešení, u kterého jsou pod kontrolou finance, čas a energie věnované zahradní práci
 • zahrada a péče o ní je může být vášní a životní náplní a především i filosofií